Ugrađena SIM kartica u mreži Hrvatskog Telekoma sa internet prometom za jednu godinu.*