Paket sadrži:

  • 1x  par mjernih senzora mase na koju se postavlja košnica
  • 1x centralna jedinica sa ugrađenom SIM karticom i baterijom
  • 1x solarni panel
  • 1x punjač
  • 1x detaljne korisničke upute

Pregled podataka

Podaci sa vage pregledavaju se putem mobitela ili web preglednika na računalu. Podacima se pristupa preko web preglednika na domeni vaga.beeit.hr. Prilikom kupovine vage, korisnik dobije na mail adresu poveznicu za aktivaciju korisničkog računa i postavljanje lozinke na platformi. Nakon postavljanja lozinke, podaci sa vage se enkriptiraju ključem koji je upravo vaša lozinka, stoga mi nemamo uvid u podatke sa vage nakon što je dodjeljena korisniku, a korisnički račun aktiviran. Na jedan korisnički račun moguće je dodati neograničen broj vaga.

Postavljanje vage

BeeScale – pčelarska vaga može se postaviti uzdužno ispod podnice ili pak poprečno. Bitno je da je vaga postavljena na čvrsto i stabilno mjesto. Duljina INOX profila iznosi 45cm stoga uzdužno paše na sve ravne drvene podnice, a poprečno paše na sve plastične podnice. Visina profila iznosi 40mm. Profili su presvučeni PVC polimer folijom kako bi dodatno zaštitili profile.

U slučaju krađe

U slučaju krađe vage, lopovu je vaga beskorisna iz nekoliko razloga:

  1. ne može koristiti SIM karticu u drugome uređaju
  2. ne može pregledavati podatke sa vage
  3. ne može reprogramirati vagu.

Napajanje

BeeScale – pčelarska vaga je opremljena sa punjivom Li-Ion baterijom koja se puni preko malog solarnog panela. Time je osigurano korištenje vage na udaljenom pčelinjaku. Također, vagu je moguće puniti punjačem koji je isporučen zajedno sa vagom. 

Prostorno korištenje vage

Vagu je moguće koristiti u Republici Hrvatskoj i ostalim članicama EU/EEA sporazuma o roamingu. Vaga koristi internet vezu kako bi slala podatke. 

Servis i garancija

Servisiranje vage u slučaju kvara vršimo na adresi:

BeeIT, obrt za računalne usluge
Bokeljska ulica 3
47000 Karlovac
Republika Hrvatska

Jamstvo na vagu iznosi 12 mjeseci. Jamstvo ne pokriva popravak ako je:

  • kućište vage otvarano od strane korisnika
  • fizički oštećeno (padovi i lomovi koji nisu nastali normalnim korištenjem vage)

BeeScale – pčelarska vaga sadrži naljepnicu koja se mora skinuti da bi se otvorilo kućište. Ako je naljepnica isparana, oštećena i slično, jamstvo se ne priznaje.